Dolar : Alış :  / Satış :
Euro : Alış :  / Satış :

HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 25 Kategoride 648 İçerik Bulunuyor.

HABER

Neden Eğitim-İş?

01 Şubat 2019 - 399 views kez okunmuş
Ana Sayfa » Anasayfa»Neden Eğitim-İş?


Eğitim-İş, eğitim emekçilerinin örgütlü mücadelesinin, girdiği ırkçılık, gericilik ve bölücülük krizinden çıkartılarak, emekten ve cumhuriyetten yana tutarlı bir sendikal çizgide verilmesi için 17 Ekim 2005 tarihinde “yeniden” kurulmuştur.

Eğitim-İş, bir taraftan Anadolu’yu yüzyılların karanlığından kurtaran Mustafa Kemal Atatürk ve onun önderliğinde gerçekleştirilen cumhuriyet modernleşmesini; diğer taraftan da adalet, eşitlik, özgürlük gibi evrensel insanlık ve emek değerlerini savunmayı kendisine temel ilke edinmiştir.

Eğitim-İş, kitle ve sınıf sendikacılığının gereği olarak; etnik köken, dinsel inanç, siyasi görüş ayrımı yapmaksızın bütün eğitim çalışanlarını kucaklar.

Eğitim-İş, iktidarın değil emekçilerin yanında olmayı temel bir sendikal anlayış olarak görür ve siyasi partiler karşısında bağımsızlığını özenle korur.

Eğitim-İş, içeride özgür, dışarıda tam bağımsız bir ülkeye olan inancıyla, halktan ve cumhuriyet devrimlerinden yana bir sendikal mücadeleyi savunur.

Eğitim-İş, Atatürk devrimlerine sahip çıkmanın gereği olarak, dil birliğinin parçalanmasının Türk ulusunun parçalanması anlamına geldiğini bilir. dayandırılmasına karşı çıkar. Bu nedenle; dil birliğinin sağlanmasını ve eğitim dilinin kesinlikle Türkçe olmasını savunur. Bunun yanında ülkemizde konuşulan tüm dillerin yaşatılmasını, öğretilmesini ve geliştirilmesini destekler.

Eğitim-İş, eğitim emekçilerinin emek sömürüsünün her türlüsüne karşı mücadele edebilmesinin yolunun örgütlü mücadeleden geçtiğine inanır. Emekçilerin mücadele ruhu ve bilincinin geliştirilebilmesi için sendikal örgütlenme ve eğitim çalışmalarına önem verir.

Eğitim-İş, küresel kapitalist politikaların dayatması ile ülkemizde yaygınlaştırılmak istenen taşeron ve güvencesiz istihdamın, sendikasızlaştırılma girişimlerinin farkındadır. Bu girişimlere karşı toplumu ve çalışanları bilinçlendirerek mücadele etmeyi kendisine görev bilir.

Eğitim-İş, eğitim ve bilim çalışanlarının ulusal gelirden hak ettikleri payı almaları için mücadelesini yılmadan sürdürür. Emekçilerin haklarını alabilmesi için grevli ve gerçek anlama-da toplu sözleşmeli sendikal mücadelenin gerekli olduğuna inanır, bu amacın gerçekleşmesi için eylem ve etkinlikler yapar.

Eğitim-İş, devlet yönetiminin bütün kademelerinde olduğu gibi eğitim sistemimizde siyasal yandaşlık ilişkisiyle gerçekleştirilen atamalara karşı çıkar, siyasal kadrolaşmaya karşı hukuk mücadelesi verir.

Eğitim-İş, emperyalist dayatmalara karşı, ulusal eğitim politikalarının savunucusudur. Ulusal eğitim politikasının eğitimde başarıyı getirebileceğine inanır.

Eğitim-İş, üyelerinin özlük ve ekonomik haklarıyla ilgili her türlü hukuksal desteği verir. Bunun yanında talep gelmesi durumunda üye olmayan eğitim çalışanlarının hukuki sorunlarına da danışmanlık yapar.

Eğitim-İş, gücünü sadece üyelerinden ve eğitim çalışanlarından alır. Sırtını hiçbir alanda iç ve diş çıkar gruplarına, vakıf, kurum ya da kuruluşa dayamadan onurlu ve bağımsız sendikacılığın gereğini yerine getirir.

Eğitim-İş, Türkiye’nin dört bir yanında örgütlenmiş ve örgütlü gücünü yerinde ve hızlı üyelik kabulü sistemiyle, her geçen gün daha da artıran bir sendikadır. Emek mücadelesinin en doğru biçimini veren Eğitim-İş, Türkiye’nin en güçlü ve en etkili sendikası olmaya inanmıştır.

Eğitim-İş, eğitim emekçileri örgütlenmesinin, antiemperyalist, bağımsızlıkçı, ilerici, devrimci ve halktan yana geleneğinin günümüzdeki tek temsilcisidir.

Eğitim-İş, eğitimin özelleştirilmesi, yerelleştirilmesi ve gericileştirilmesi politikalarına karşı Cumhuriyet devrimleri sayesinde şekillenen laik, bilimsel, demokratik, kamusal, ulusal, çağdaş, halkçı, parasız ve karma eğitimi savunur.

Eğitim-İş, anayasadan başlayarak hukuk sistemimizde, devlet memurunun iş güvencesini ortadan kaldıracak her türlü düzenlemeye; performansa göre ücret sistemine, esnek ve kuralsız çalışma biçimlerine, ücretli ve sözleşmeli istihdama karşı çıkmayı varlık nedeni sayar.

Eğitim-İş, başta laiklik olmak üzere Atatürk ilke ve devrimlerine yapılacak saldırılara karşı tüm ulusumuzu uyanık olmaya çağırmayı Başöğretmen Atatürk’e ve ülkemizin aydınlık geleceği olan çocuklarımıza ve gençlerimize karşı tarihsel bir sorumluluk olarak görür. Bu anlamda Eğitim-İş, büyük öğretmen örgütçüsü Fakir Baykurt’un “Öğretmenler egemen sınıfların emir kulu, ya da yönetici tabakaların çocuk avutucuları değildir. Öğretmenler, köylüler dahil bütün bir ulusun öğretmenidirler” sözünü ilke edinmiştir.

Eğitim-İş, laik, demokratik, sosyal hukuk devletine yönelen her türlü saldırı karşısında, toplumun ortak mücadele anlayışını savunur

Eğitim-İş, Atatürk ilke ve devrimleri ile anayasamızın değişmez hükümlerine bağlılığı milli eğitim sisteminden çıkarmaya çalışan her türlü girişime karşı durmayı kendisine bir görev sayar.

Saygıdeğer Eğitim Emekçisi Arkadaşımız!

Yüreğindeki güzelliğe, beynindeki aydınlığa, tebeşirlerinin ucundaki bilime, silgilerinin temizliğine, onurlu duruşunun heybetine, sarsılmaz inancına, alnının terine güveniyoruz. Emeğin en yüce değer olduğuna inanıyoruz.

Dirence takat; yalana, yanlışa, karanlığa tokat olduğunu biliyoruz. Küllerimizden yeniden doğduysak, geleceğe umutla bakıyorsak ve karanlığın kalelerini yıkıyorsak bu yüzdendir.

Her gün biraz daha büyüyoruz ve genç beyinlerde büyütüyo-ruz Atatürk’ü ve ondan bize armağan cumhuriyetimizi. Bilim rehberimiz oluncaya ve güzel yurdumuzun her bir köşesi aydınlanıncaya kadar sürecek bu mücadele.

Uzatıp elini, bu onurlu mücadeleye katılmadıkça, hep eksik kalacak bir yanımız. Eğitim çalışanları, emek mücadelesini doğru veren ve cumhuriyetin yanında duran sendikamızda örgütlendikçe haklarımızı almaya daha çok yaklaşmış olacağız.

Sen örgütlenmenin gereğinin farkına vardıkça, daha çok farkımıza varacaklar.

Unutma, gücümüz örgütlülüğümüzdür!

Neden Eğitim-İş?

*Sınıf bilinciyle emeğimize, ulus bilinciyle ülkemize ve yurttaş bilinciyle Cumhuriyetimize sahip çıkmak için Eğitim-İş!

* Kamusal, demokratik, ulusal, parasız ve karma eğitim için Eğitimiş!

*Laik, bilimsel, halkçı ve Türkçe eğitim için Eğitim-İş!

*Hükümetten değil emekçiden yana bir sendikal mücadele için Eğitim-İş!

*Çocuklarımızın ve gençlerimizin aydınlık geleceği için Eğitim-İş!

*İş güvencemizin korunması için Eğitim-İş!

*Emekten ve cumhuriyetten yana mücadele için Eğitim-İş!

*Parti yandaşlığı değil bağımsız sendikacılık için Eğitim-İş!

*Sanata değer veren bir eğitim sistemi için Eğitim-İş!

*Haksızlıklara karşı etkili bir hak arama mücadelesi için Eğitim-İş!

*Durumu idare eden değil doğru tavır gösteren sendikacılık için Eğitim-İş!

*Her yaşa ve herkese, parasız, nitelikli eğitim için Eğitim-İş!

*Mesleki onurumuz ve insanca bir yaşam için Eğitim-İş!

*Tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye için de Eğitim-İş!

*Ulus ve ülke bütünlüğünden yana bir emek mücadelesi için Eğitim-İş!

*Etkili ve güçlü bir sendika için Eğitim-İş!

*Gündemi takip eden değil gündem yaratan sendika için Eğitim-İş!

*Doğru zamanda doğru yerde durmak için Eğitim-İş!

*Takipçi ve taklitçi değil öncü olmak için sendikacılık için Eğitim-İş!

Bu yazıyı paylaş
İlgili Terimler :