Dolar : Alış : 13.5054 / Satış : 13.5298
Euro : Alış : 15.4799 / Satış : 15.5078

HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul6°CÇok Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 24 Kategoride 645 İçerik Bulunuyor.

HABER

GÖREV SÜRESİ 4 YIL VE DAHA FAZLA OLAN MÜDÜR BAŞYARDIMCILARININ VE MÜDÜR YARDIMCILARININ İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEM

14 Mart 2014 - 22 views kez okunmuş
Ana Sayfa » Şube Yönetim Kurulu»Özlük ve Hukuk»GÖREV SÜRESİ 4 YIL VE DAHA FAZLA OLAN MÜDÜR BAŞYARDIMCILARININ VE MÜDÜR YARDIMCILARININ İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEM

Bilindiği üzere 14 Mart 2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6528 sayılı Kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 10. maddesinin (8) numaralı fıkrası “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum  Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.”

Yine aynı kanunun 22. Maddesiyle değiştirilen 652 Sayılı KHK’nın 37. Maddesinin (8) numaralı fıkrasında  “Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”Denilmektedir.

İlgili kanunun Anayasaya aykırılık iddiası ile iptali davası  açılmış ve  Anayasa mahkemesinde esas dan görüşülme sırasını beklemektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca 10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar başlıklı 5. Maddesi “1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

a) Yükseköğretim mezunu olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Görevlendirileceği eğitim kurumuna, görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak,

ç) Görevlendirileceği tarih itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar başlıklı 7. Maddesinde “(1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki şube müdürü veya daha üstü kadrolarda görev yapmış olmak.

c) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak asaleten en az dört yıl görev yapmış olmak.

Yönetici görevlendirmede esas alınacak hususlar başlıklı 10/8. Maddesinde “(8) Yöneticilikte dört yıllık görev süresini dolduranlardan görev yaptıkları eğitim kurumu bakımından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen şartı taşımayanların görev süreleri, görev yapmakta oldukları eğitim kurumunda uzatılamaz. Bunların görev süreleri istemeleri halinde 17 nci maddeye göre durumlarına uygun diğer eğitim kurumlarında uzatılabilir.

10/9. Maddesinde “Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.” Hükümleri getirilmiştir.

Burada yukarıda belirtilen yasa hükmü ile Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ermiştir.

Milli Eğitim Bakanlığınca 10 Haziran 2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazetede Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 5. Ve 7. Maddelerindeki genel ve özel şartları taşımak kaydıyla müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılmaktadır. İlgili yönetmelik hükümleri müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerini tamamen takdir okul müdürünün yetkisine bırakmıştır. Ancak, bu takdir yetkisi okul müdürü tarafından sınırsız bir biçimde kullanılamaz. Takdir yetkisinin sınırları kariyer ve liyakat ile sınırlı olarak kullanılmalıdır.

Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanlar Eğitim Kurumuna yeni Müdür atandığında Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı görevlendirme süreci içerisinde okul müdürlüğüne dilekçe ile yeniden görevlendirilme talebinde bulunacak bu talebin yazılı olarak reddedilmesi veya başka bir görevlendirme yapılarak kendisinin öğretmen olarak atamasının yapıldığı tarihten itibaren 60 gün içinde dava açabileceklerdir.

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız

MEB MÜDÜRLÜK MÜLAKATI İTİRAZ DİLEKÇESİ

MEB müdürlük mülakat takvimine göre, 30 Ekim – 5 Kasım 2014 tarihleri arasında 70 puan ve altı alan ya da beklediği puanın altında puan alan tüm üyelerimiz ekteki itiraz dilekçesini kurumlarına vermelidir.  Aksi takdirde dava açma hakları olmayacaktır.

İtiraz Dilekçesi

YÖNETİCİLİK DAVASI REDDEDİLENLER İÇİN TEMYİZ DİLEKÇESİ

Görevden alınan müdürlerden yöneticilik davası reddedilenler için temyiz dilekçesi

Bu yazıyı paylaş
İlgili Terimler :