Dolar : Alış : 13.5932 / Satış : 13.6177
Euro : Alış : 15.2159 / Satış : 15.2433

HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul7°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 24 Kategoride 646 İçerik Bulunuyor.

HABER

MEB’İN HUKUKU KATLEDEN MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ATAMALARINA DANIŞTAY DUR DEDİ

16 Haziran 2015 - 905 views kez okunmuş
Ana Sayfa » Şube Yönetim Kurulu»Özlük ve Hukuk»MEB’İN HUKUKU KATLEDEN MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI ATAMALARINA DANIŞTAY DUR DEDİ

MEB’in pervasızca, tüm evrensel hukuk ilkelerini yok sayarak giriştiği Bakanlık tarihinin en büyük kadrolaşma hareketine nihayet Danıştay’dan cevap geldi.

Danıştay, Sendikamızca da dava konusu edilen; 10.06.2014 gün ve 29026 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin müdür yardımcılarının görevlendirilmelerine ilişkin bazı hükümler ile okul müdürlerinin görevlendirilmesinde esas alınan değerlendirme sürecine ilişkin değerlendirme formunun ilgili hükmünün yürütmesinin durdurulması yönünde karar vermiştir.

İlgili Danıştay Dairesi’nce yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararının ardından, karara itiraz üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ilgili hükümlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle itirazı kabul ederek, yürütmenin durdurulması gerektiği kararını vermiştir.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yürütmenin durdurulması kararının gerekçesinde; anılan yönetmeliğin 10/9 hükmünde yer alan “Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.” ifadesinin, yönetmeliğin dayanağı olan 652 sayılı KHK hükmüne aykırı olduğunu ifade etmiştir. İİDK, KHK hükmünde yöneticilerin görev sürelerinin 4 yıl olarak belirlendiği ancak yönetmelikte ise buna riayet edilmeksizin görev süresi dolmayan müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarının da görevlerinin sona erdirilmesine yol açan hükmün, üst normu aştığı gerekçesiyle hukuka aykırı olduğunu ortaya koymuştur.

Ayrıca İDDK, aynı yönetmeliğin 23/1 hükmünde yer alan; “Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7 nci maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir.” hükmünün de hiçbir objektif kıstas öngörmemesi, mutlak bir takdir hakkı sağladığı, hukuka uygunluk denetimini engellediği, kariyer ve liyakat ilkelerini gözetmediği, ayrıca duyuru öngörmemesi nedeniyle fırsat eşitliğine yer vermediği gerekçeleriyle hukuka aykırı olduğunu ifade etmiştir.

Bunlarla birlikte okul müdürü değerlendirmelerine ilişkin, EK-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. maddesinde yer alan, “en az altı ay çalışmış olma şartının” eğitim kurumundaki en kıdemli öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmen için aranmasına karşın, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü için aranmamasının eksik bir düzenleme olduğu ve bunun da hukuka aykırı olduğuna yer vermiştir. İDDK, gerekçesinde “Değerlendirme Formunda” yer alan kriterlere cevap verilebilmesi, okul müdürü hakkında objektif ve doğru değerlendirme yapılabilmesi için makul bir süre birlikte çalışılması ve okul müdürünün de yeterince iyi tanınması gerektiği ifade edilmiştir.

Mevcut karar MEB’in yapmış olduğu yönetici görevlendirme işlemlerinin hukuken sakat olduğu tespitini yapmıştır. Bu durumda MEB’e, personelini mağdur etmeden bir an evvel yaptığı hatadan dönmesi, mahkeme kararını eksiksiz olarak uygulama yükümlülüğü düşmektedir.

Öncelikle ve derhal hiçbir objektif kriter gözetmeksizin ve duyuruya çıkılmaksızın yönetmeliğin 23/1 hükmüne göre yapılan müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılığı görevlendirmelerinin tamamının iptal edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte Yönetmeliğin 10/9 hükmü gereği henüz 4 yıllık görev süresi dolmamasına karşın görevleri sona erdirilen müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılarının da derhal eski görevlerine iade edilmeleri zorunludur. Ayrıca Okul müdürlerinin EK-1 değerlendirmelerinde, kendisiyle en az altı ay süreyle çalışmamış olan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü var ise yapılan değerlendirme işlemlerinin hukuken dayanaktan yoksun kalması nedeni ile iptal edilmesi gerekir.

Bakanlığın, hukuka aykırı uygulamalarından derhal vazgeçerek sorumluluğunu yerine getirmesini ve mahkeme kararına uymasını bekliyoruz.

Eğitim-İş olarak sürecin en başından itibaren sürdürdüğümüz bu konudaki mücadelemizi de kararlılıkla tüm hukuka aykırı uygulamalar ortadan kalkıncaya kadar devam ettireceğimizi ve sürecin devamında gereken tüm yasal yollara başvuracağımızı belirtmek isteriz.

Bu yazıyı paylaş
İlgili Terimler :