...

HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul23°CParçalı Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 24 Kategoride 644 İçerik Bulunuyor.

HABER

NÖBET EYLEMİ

22 Mayıs 2013 - 134 views kez okunmuş
Ana Sayfa » Arşiv»NÖBET EYLEMİ

NÖBET EYLEMİNE İLİŞKİN ŞERH

İdareden nöbet eylemi ile ilgili yazıyı tebellüğ edilirken düşülecek şerh aşağıdadır:

“Nöbet eylemi sendikal faaliyet olduğu gibi, 87 nolu ILO sözleşmesinin 2. ve 3.  maddeleri, Anayasanın 53/2, 90/5. maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Danıştay’ın yerleşik kararlarına  göre yasal mevzuda uygundur. 87 no’lu ILO sözleşmesinin 3/2. maddesi uyarınca kamu otoritesi bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın  yasaya uygun şekilde kullanılmasına  engel olacak şekilde müdahalede bulunamaz. Bu sebeple hakkımda yasal olmayan işlem yapılmasını kabul etmiyorum. Yasaya aykırı olarak işlem yapanlar aleyhinde şikayetçiyim ve yasal haklarımı saklı  tutuyorum.”

NÖBET EYLEMİ  DİLEKÇELERİ

Nöbet eylemine katılacak eğitim çalışanlarının eylem öncesi okul müdürlüklerine nöbet tutmayacaklarına yönelik dilekçe vermesi gerekmektedir.

Nöbet tutmama eylemi için kurumlara verilecek yazı ve dilekçe örneklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

MYK Kararı ve Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için örnek dilekçe

Sendikasızlar ve başka sendika üyeleri için örnek dilekçe

NÖBET EYLEMİ İNCELEME VE SAVUNMA EVRAKLARI (5 OCAK – 12 HAZİRAN 2015)

1- Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…….. 2015 tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.

2- İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için savunma

MYK Kararı ve  29.12.2014 tarih ve 6819 sayılı yazı

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı

NÖBET EYLEMİ BİREYSEL SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

Nöbet eylemi ile ilgili cezai işlem başlatılan üyenin Cumhuriyet Savcılığına vermesi gereken dilekçe örneği hazırlanmıştır.

Dilekçe, taslak dilekçedir, bağlayıcılığı yoktur. Eğer olay içerisinde nöbetle ilgili başka suçlamalar da olursa, dilekçeye ilave edilmesi gerekir. Yine dilekçenin içeriğinde her üyemizin yaşadığı olay farklı olabilir. Bu nedenle olaylar kısmı boş bırakılmıştır. Bu kısımları bölgelerdeki avukat arkadaşlarımızın doldurması faydalı olacaktır.

Dilekçedeki eklerden ilk 5’inin dava dilekçesine eklenmesi zorunludur. 6. Ve 7. Ekleri genel davalar olduğu için bilgi içeriklidir. Dava dilekçesine konulması zorunlu değildir.

Dilekçe İçin Tıklayınız

17.01.2014 tarihli MYK Kararı

18.02.2014 tarihli Genel Merkez üst yazısı

07.11.2014 tarihli MYK Kararı

10.11.2014 tarihli Genel Merkez Üst yazısı

NÖBET EYLEMİ İÇİN İNCELEME VE SAVUNMA EVRAKLARI

1- Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…….. 2014 tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.

2- İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

Eğitim-İş üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Sendikasız ve diğer sendika üyeleri için incelemeye cevap dilekçesi

Eğitim-İş üyeleri için savunma

Eğitim-İş MYK karar örneği

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 10.11.2014 tarih ve 6160  sayılı yazısı

Eğitim-İş üyeleri için yargı kararı

Sendikasızlar ve diğer sendika üyeleri için yargı kararı

 

NÖBET EYLEMİ ARALIK AYI DİLEKÇELERİ

01-12 Aralık 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek nöbet tutmama eylemi için dilekçe örnekleri aşağıdaki gibidir.

 

MYK Kararı İçin Tıklayınız

Eğitim-İş üyeleri için dilekçe örneği

Sendikasızlar ve başka sendika üyeleri için dilekçe örneği

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu’nun 10.11.2014 tarih ve 200/245/6160 sayılı yazısı

NÖBET EYLEMİ DİSİPLİN CEZASI İPTALİ İÇİN DAVA DİLEKÇESİ

Nöbet Eylemine ilişkin disiplin cezası alanlar için iptal dava dilekçesi ektedir.

Dilekçe İçin Tıklayınız

Eğitim-İş 17.01.2014 tarihli yönetim kurulu kararı

18.02.2014 tarihli Eğitim-İş Genel merkez yazısı,

15/09/2009 tarihli, Kaya ve Seyhan-Türkiye kararı,

Danıştay İdari  Dava Daireleri Kurulu 2009/1063 E.2013/1998 K. no’lu içtihadı,

NÖBET EYLEMİ EVRAKLARI

EYLEME KATILMAK İÇİN DİLEKÇE İŞLEMLERİ

Mart ayından başlamak üzere her ayın ilk haftası gerçekleştireceğimiz “Nöbet Eylemi”ne ilişkin MYK kararları ve dilekçe örnekleri ektedir. Dilekçe her ay için ayrı ayrı verilecektir. Dilekçedeki tarih kısmına;

Mart ayı için: 3-7 Mart 2014

Nisan ayı için: 7 – 11 Nisan 2014

Mayıs ayı için: 5-9 Mayıs 2014

Haziran ayı için: 2-6 Haziran 2014  yazılacaktır.

İNCELEME VE SAVUNMA İSTEĞİ HALİNDE YAPILACAKLAR

Eyleme katılan eğitim çalışanlarına idare, “…. tarihindeki nöbet görevinizi neden yerine getirmediniz” gibi bir yazı tebliğ ederse incelemeye cevap dilekçesi ve ekleri verilecektir.

İncelemeden sonra ya da doğrudan savunma istenirse savunma metni ve ekleri verilecektir.

Eğitim-İş Üyeleri İçin Dilekçe Örneği

Eğitim-İş Üyeleri İncelemeye Cevap

Eğitim-İş Üyeleri Savunması

Eğitim-İş Üyeleri İçin Yargı Kararı

Eğitim-İş MYK Karar Örneği

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin Dilekçe Örneği

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin İncelemeye Cevap

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin Savunma

Sendikasız ve Diğer Sendika Üyeleri İçin Yargı Kararı

Eğitim-İş Genel Merkezi’nin 18/02/2014 tarih ve 863 sayılı yazısı

Bu yazıyı paylaş
İlgili Terimler :