Dolar : Alış : 13.5054 / Satış : 13.5298
Euro : Alış : 15.4799 / Satış : 15.5078

HAVA DURUMU
hava durumu

istanbul10°CÇok Bulutlu

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 24 Kategoride 645 İçerik Bulunuyor.

HABER

YOLLUK ALAMAYANLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

10 Eylül 2014 - 267 views kez okunmuş
Ana Sayfa » Şube Yönetim Kurulu»Özlük ve Hukuk»YOLLUK ALAMAYANLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin Sınırları Başlıklı 5. MaddesiBüyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları, bu ilçelerin mülki sınırlarıdır hükmü

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Maddesinin birinci fıkrasında “ Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırıdır. Diğer büyükşehir belediyelerinde, mevcut valilik binası merkez kabul edilmek ve il mülki sınırları içinde kalmak şartıyla, nüfusu birmilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı yirmi kilometre, nüfusu birmilyondan ikimilyona kadar olan büyükşehirlerde yarıçapı otuz kilometre, nüfusu ikimilyondan fazla olan büyükşehirlerde yarıçapı elli kilometre olan dairenin sınırı büyükşehir belediyesinin sınırını oluşturur.

657 sayılı Kanunun Atanmalarda Görev Yerine Hareket Ve İşe Başlama Süresi Başlıklı 62 Maddesi

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,

İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1 – Kanunî izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

– Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 – Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

tarihinde başlar.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.” Hükmü

6245 sayılı Harcırah Kanununun Tarifler başlıklı 3. Maddesinin g fıkrasında 10.9.2014 tarihinde  yapılan değişiklikle “Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri” hükmü

h. fıkrasında Başka yer: “Yukarda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder”  hükmü getirilmiştir.

Yukarıdaki ilgili yasa maddeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde Büyükşehir kapsamında olan illerde ilçeler arası yer değiştiren memurun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2. Maddesinde belirtilen uzaklık dikkate alınarak harcırah alabileceği değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme sendikamız hukukçularının değerlendirmesi olup konu ile ilgili 6245 sayılı Harcırah Kanununun Tarifler başlıklı 3. Maddesinin g fıkrasındaki Memuriyet mahalli” tanımındaki değişiklik 10.9.2014 tarihinde yapıldığından ve bu tarih itibari ile kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken nakil olan memurun adresinin taşınmış olması gerektiğidir. Atama kararnamesinde ve Personel nakil bildiriminde  “YOLLUKSUZ veya HARCIRAHSIZ” ibaresi olan memurlar bunun tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

Atama kararnamesinde ve Personel nakil bildiriminde YOLLUKSUZ veya HARCIRAHSIZ olduğu ile ilgili hiçbir ibare olmayan memurlar ise idareye Dilekçe İle Başvurarak harcırah talebinde bulanacak bu talebin reddedilmesi halinde 60 gün içerisinde yetkili idare mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

Dilekçe İçin Tıklayınız

Bu yazıyı paylaş
İlgili Terimler :